ACROPLUGIN File

? Cách mở file .ACROPLUGIN? Những phần mềm mở file .ACROPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary ACROPLUGIN file sang định dạng khác.

.ACROPLUGIN File Extension

   
File name ACROPLUGIN File
File Type Adobe Acrobat Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.6 ★ (10 Bình chọn)

File .ACROPLUGIN là file gì?

ACROPLUGIN là Plugin Files - Adobe Acrobat Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Acrobat, một bố cục trang và chương trình xuất bản PDF; chứa dữ liệu bổ sung thêm chức năng cho phần mềm; được sử dụng để mở rộng khả năng của các ứng dụng.

What is a ACROPLUGIN file?

Plug-in file used by Adobe Acrobat, a page layout and PDF publishing program; contains data that adds extra functionality to the software; used for expanding the capabilities of the application.

Cách mở .ACROPLUGIN file

Để mở file .ACROPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACROPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACROPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACROPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Acrobat DC
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ACROPLUGIN

File .ACROPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *