ACS File

ACS là Misc Files - Agent Character File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.ACS File Extension

   
File name ACS File
File Type Agent Character File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .ACS là file gì?

ACS là Misc Files - Agent Character File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

nhân vật hoạt hình được tạo bằng Microsoft Agent; có thể tương tác với người dùng sử dụng text-to-speech và công nghệ nhận dạng giọng nói; có thể được thực hiện trong cả hai ứng dụng và các trang web.

What is a ACS file?

Animated character created with Microsoft Agent; can interact with the user using text-to-speech and speech recognition technologies; may be implemented in both applications and Web pages.

Phần mềm mở file .ACS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACS do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Agent Character Editor
  • Microsoft Agent
  • Microsoft Agent
  • ECAD/dio
  • DriveSize
  • ActionDirector
  • ActionDirector

Chuyển đổi file .ACS

           

File .ACS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *