ACS File

? Cách mở file .ACS? Những phần mềm mở file .ACS và sửa file lỗi. Convert N/A ACS file sang định dạng khác.

.ACS File Extension

   
File name ACS File
File Type Agent Character File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .ACS là file gì?

ACS là Misc Files - Agent Character File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

nhân vật hoạt hình được tạo bằng Microsoft Agent; có thể tương tác với người dùng sử dụng text-to-speech và công nghệ nhận dạng giọng nói; có thể được thực hiện trong cả hai ứng dụng và các trang web.

What is a ACS file?

Animated character created with Microsoft Agent; can interact with the user using text-to-speech and speech recognition technologies; may be implemented in both applications and Web pages.

Cách mở .ACS file

Để mở file .ACS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Agent Character Editor
  • Microsoft Agent
  • Microsoft Agent
  • ECAD/dio
  • DriveSize
  • ActionDirector
  • ActionDirector

Chuyển đổi file .ACS

File .ACS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *