ACSM File

? Cách mở file .ACSM? Những phần mềm mở file .ACSM và sửa file lỗi. Convert Binary ACSM file sang định dạng khác.

.ACSM File Extension

   
File name ACSM File
File Type Adobe Content Server Message File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (115 Bình chọn)

File .ACSM là file gì?

ACSM là eBook Files - Adobe Content Server Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tệp ACSM là một tập tin nhắn phục vụ bởi các nội dung máy chủ Adobe để Adobe Digital Editions, một chương trình dùng để quản lý và đọc sách điện tử cũng như các ấn phẩm kỹ thuật số khác. Nó chứa dữ liệu để kích hoạt và tải về một eBook nhưng không chứa các eBook riêng của mình. file ACSM được sử dụng để ủy quyền, tải về một cách hợp pháp, và đọc mua ebook ở Editions kỹ thuật số.

What is a ACSM file?

An ACSM file is a message file served by the Adobe Content Server to Adobe Digital Editions, a program used to manage and read eBooks as well as other digital publications. It contains data to activate and download an eBook but does not contain the eBook itself. ACSM files are used to authorize, legally download, and read purchased eBooks in Digital Editions.

Cách mở .ACSM file

Để mở file .ACSM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACSM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACSM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACSM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Digital Editions
  • Digital Editions
  • Digital Editions
  • iTunes
  • Reader for PC
  • Reader Library
  • Reader Library

Chuyển đổi file .ACSM

File .ACSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *