ACSM File

ACSM là eBook Files - Adobe Content Server Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.ACSM File Extension

   
File name ACSM File
File Type Adobe Content Server Message File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (115 Bình chọn)

File .ACSM là file gì?

ACSM là eBook Files - Adobe Content Server Message File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tệp ACSM là một tập tin nhắn phục vụ bởi các nội dung máy chủ Adobe để Adobe Digital Editions, một chương trình dùng để quản lý và đọc sách điện tử cũng như các ấn phẩm kỹ thuật số khác. Nó chứa dữ liệu để kích hoạt và tải về một eBook nhưng không chứa các eBook riêng của mình. file ACSM được sử dụng để ủy quyền, tải về một cách hợp pháp, và đọc mua ebook ở Editions kỹ thuật số.

What is a ACSM file?

An ACSM file is a message file served by the Adobe Content Server to Adobe Digital Editions, a program used to manage and read eBooks as well as other digital publications. It contains data to activate and download an eBook but does not contain the eBook itself. ACSM files are used to authorize, legally download, and read purchased eBooks in Digital Editions.

Phần mềm mở file .ACSM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACSM do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Digital Editions
  • Digital Editions
  • Digital Editions
  • iTunes
  • Reader for PC
  • Reader Library
  • Reader Library

Chuyển đổi file .ACSM

           

File .ACSM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *