ACW File

? Cách mở file .ACW? Những phần mềm mở file .ACW và sửa file lỗi. Convert N/A ACW file sang định dạng khác.

.ACW File Extension

   
File name ACW File
File Type Windows Accessibility Wizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ACW là file gì?

ACW là Settings Files - Windows Accessibility Wizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Accessibility Wizard, một thành phần của Windows XP; lưu các thiết lập tùy biến hệ điều hành cho tầm nhìn khác nhau, thính giác, hoặc nhu cầu di động; có thể bao gồm cài đặt cho kính lúp, người kể chuyện, bàn phím trên màn hình, và các chức năng khác.

What is a ACW file?

Settings file created by the Accessibility Wizard, a component of Windows XP; saves settings that customize the operating system for different vision, hearing, or mobility needs; may include settings for the magnifier, narrator, on-screen keyboard, and other functions.

Cách mở .ACW file

Để mở file .ACW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ACW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ACW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Accessibility Wizard
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .ACW

File .ACW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *