ACW File

ACW là Settings Files - Windows Accessibility Wizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.ACW File Extension

   
File name ACW File
File Type Windows Accessibility Wizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ACW là file gì?

ACW là Settings Files - Windows Accessibility Wizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Accessibility Wizard, một thành phần của Windows XP; lưu các thiết lập tùy biến hệ điều hành cho tầm nhìn khác nhau, thính giác, hoặc nhu cầu di động; có thể bao gồm cài đặt cho kính lúp, người kể chuyện, bàn phím trên màn hình, và các chức năng khác.

What is a ACW file?

Settings file created by the Accessibility Wizard, a component of Windows XP; saves settings that customize the operating system for different vision, hearing, or mobility needs; may include settings for the magnifier, narrator, on-screen keyboard, and other functions.

Phần mềm mở file .ACW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ACW do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows Accessibility Wizard
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .ACW

           

File .ACW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *