AD File

? Cách mở file .AD? Những phần mềm mở file .AD và sửa file lỗi. Convert N/A AD file sang định dạng khác.

.AD File Extension

   
File name AD File
File Type After Dark Screensaver
Nhà phát triển Berkeley Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (9 Bình chọn)

File .AD là file gì?

AD là Misc Files - After Dark Screensaver, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Berkeley Systems.

Bảo vệ màn hình chạy bởi các chương trình Sau Sẫm màu, cửa hàng hình ảnh động được hiển thị trên màn hình khi hệ thống không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định; phổ biến Sau khi bảo vệ màn hình tối bao gồm bay nướng lại nóng ròn và Bad Dog.

What is a AD file?

Screensaver run by the After Dark program; stores animations that are displayed on the screen when the system is inactive for a certain amount of time; popular After Dark screensavers include Flying Toasters and Bad Dog.

Cách mở .AD file

Để mở file .AD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ANSYS Workbench Products
  • Allison DOC
  • Allison DOC For PC - Service Tool
  • Allison DOC For PC - Service Tool

Chuyển đổi file .AD

File .AD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *