ADCP File

? Cách mở file .ADCP? Những phần mềm mở file .ADCP và sửa file lỗi. Convert Text ADCP file sang định dạng khác.

.ADCP File Extension

   
File name ADCP File
File Type Adobe Device Central Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .ADCP là file gì?

ADCP là Data Files - Adobe Device Central Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Adobe Device Central, một chương trình được sử dụng để phát triển nội dung Flash cho thiết bị di động; chứa một danh sách các thiết bị mục tiêu (ví dụ, Sony Ericsson, Samsung, BlackBerry, LG, Nokia, vv) cũng như các tập tin Flash được sử dụng để triển khai các ứng dụng cho các thiết bị.

What is a ADCP file?

Project file created by Adobe Device Central, a program used for developing Flash content for mobile devices; contains a list of target devices (e.g., Sony Ericsson, Samsung, BlackBerry, LG, Nokia, etc.) as well as Flash files used for deploying applications to the devices.

Cách mở .ADCP file

Để mở file .ADCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADCP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Device Central CS5.5

Chuyển đổi file .ADCP

File .ADCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *