ADDIN File

? Cách mở file .ADDIN? Những phần mềm mở file .ADDIN và sửa file lỗi. Convert XML ADDIN file sang định dạng khác.

.ADDIN File Extension

   
File name ADDIN File
File Type Visual Studio Add-in Definition File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ADDIN là file gì?

ADDIN là Developer Files - Visual Studio Add-in Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin định nghĩa được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một IDE của Windows phát triển phần mềm; tạo tự động khi một add-in mới dự án được tạo ra bằng cách sử dụng Add-In Wizard; chứa dữ liệu dùng để hiển thị các add-in thông tin khi sử dụng thành phần Add-In Giám đốc Visual Studio.

What is a ADDIN file?

Add-in definition file created by Microsoft Visual Studio, a Windows software development IDE; generated automatically when a new add-in project is created using the Add-In Wizard; contains data used to display the add-in information when using Visual Studio's Add-In Manager component.

Cách mở .ADDIN file

Để mở file .ADDIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADDIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADDIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADDIN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional
  • Embarcadero RadPHP XE2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ADDIN

File .ADDIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *