ADDISM File

ADDISM là Data Files - Addism Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Max Langer.

.ADDISM File Extension

   
File name ADDISM File
File Type Addism Data File
Nhà phát triển Max Langer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ADDISM là file gì?

ADDISM là Data Files - Addism Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Max Langer.

Hồ ADDISM là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Addism, một ứng dụng calcualtor cho OS X. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tính toán, trong đó bao gồm các bước tính toán ghi tự động bằng ứng dụng hoặc một tiêu đề bắt buộc.

What is a ADDISM file?

An ADDISM file is a data file created by Addism, a calcualtor app for OS X. It is used to store calculation data, which includes calculation steps recorded automatically by the app or an optional title.

Phần mềm mở file .ADDISM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADDISM do filegi.com tổng hợp.

  • Max Langer Addism

Chuyển đổi file .ADDISM

           

File .ADDISM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *