ADDISM File

? Cách mở file .ADDISM? Những phần mềm mở file .ADDISM và sửa file lỗi. Convert N/A ADDISM file sang định dạng khác.

.ADDISM File Extension

   
File name ADDISM File
File Type Addism Data File
Nhà phát triển Max Langer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .ADDISM là file gì?

ADDISM là Data Files - Addism Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Max Langer.

Hồ ADDISM là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Addism, một ứng dụng calcualtor cho OS X. Nó được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tính toán, trong đó bao gồm các bước tính toán ghi tự động bằng ứng dụng hoặc một tiêu đề bắt buộc.

What is a ADDISM file?

An ADDISM file is a data file created by Addism, a calcualtor app for OS X. It is used to store calculation data, which includes calculation steps recorded automatically by the app or an optional title.

Cách mở .ADDISM file

Để mở file .ADDISM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADDISM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADDISM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADDISM do người dùng đóng góp.

  • Max Langer Addism

Chuyển đổi file .ADDISM

File .ADDISM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *