ADF File

? Cách mở file .ADF? Những phần mềm mở file .ADF và sửa file lỗi. Convert Binary ADF file sang định dạng khác.

.ADF File Extension

   
File name ADF File
File Type 1ACT! Data File
Nhà phát triển The Sage Group
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (30 Bình chọn)

File .ADF là file gì?

ADF là Database Files - 1ACT! Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Sage Group.

Hồ ADF là một tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi ACT !, một ứng dụng quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nó chứa dữ liệu liên lạc của khách hàng như tên, địa chỉ email, thông tin kinh doanh, và lịch sử mối quan hệ. file ADF được sử dụng cho thông tin quan hệ khách hàng trong một định dạng cấu trúc.

What is a ADF file?

An ADF file is a database file created by ACT!, a customer relationship management (CRM) application. It contains customer contact data such as names, email addresses, business information, and the relationship history. ADF files are used for customer relations information in a structured format.

Cách mở .ADF file

Để mở file .ADF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADF do người dùng đóng góp.

  • Swiftpage Act!
  • ACT! by Sage
  • ACT! by Sage
  • Parallels Tools Center
  • ACT
  • 123Scan2
  • 123Scan2

Chuyển đổi file .ADF

File .ADF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *