ADMX File

? Cách mở file .ADMX? Những phần mềm mở file .ADMX và sửa file lỗi. Convert Binary ADMX file sang định dạng khác.

.ADMX File Extension

   
File name ADMX File
File Type Group Policy Administrative Template File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (15 Bình chọn)

File .ADMX là file gì?

ADMX là System Files - Group Policy Administrative Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin cấu hình sử dụng bởi Windows Group Policy, một công nghệ phần mềm sử dụng để quản lý các nhóm của máy vi tính; chứa cài đặt cho tài khoản người dùng, hoạt động cấu hình hệ thống, và các ứng dụng; sử dụng để lưu trữ các cấu hình cho việc quản lý tập trung của nhiều hệ thống máy tính.

What is a ADMX file?

Configuration file used by Windows Group Policy, a software technology used to manage groups of computers; contains settings for user accounts, operating system configurations, and applications; used for storing configurations for the centralized management of many computer systems.

Cách mở .ADMX file

Để mở file .ADMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADMX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Local Security Policy
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Microsoft Group Policy Management Console
  • Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit Tools
  • Microsoft Local Group Policy Editor
  • Microsoft Local Group Policy Editor

Chuyển đổi file .ADMX

File .ADMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *