ADMX File

ADMX là System Files - Group Policy Administrative Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ADMX File Extension

   
File name ADMX File
File Type Group Policy Administrative Template File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (15 Bình chọn)

File .ADMX là file gì?

ADMX là System Files - Group Policy Administrative Template File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin cấu hình sử dụng bởi Windows Group Policy, một công nghệ phần mềm sử dụng để quản lý các nhóm của máy vi tính; chứa cài đặt cho tài khoản người dùng, hoạt động cấu hình hệ thống, và các ứng dụng; sử dụng để lưu trữ các cấu hình cho việc quản lý tập trung của nhiều hệ thống máy tính.

What is a ADMX file?

Configuration file used by Windows Group Policy, a software technology used to manage groups of computers; contains settings for user accounts, operating system configurations, and applications; used for storing configurations for the centralized management of many computer systems.

Phần mềm mở file .ADMX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADMX do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Local Security Policy
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Microsoft Group Policy Object Editor
  • Microsoft Group Policy Management Console
  • Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit Tools
  • Microsoft Local Group Policy Editor
  • Microsoft Local Group Policy Editor

Chuyển đổi file .ADMX

           

File .ADMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *