ADP File

? Cách mở file .ADP? Những phần mềm mở file .ADP và sửa file lỗi. Convert N/A ADP file sang định dạng khác.

.ADP File Extension

   
File name ADP File
File Type Access Project
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .ADP là file gì?

ADP là Database Files - Access Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin dự án truy cập kết nối trực tiếp vào các bảng cơ sở dữ liệu và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác; không chứa các bảng thực tế hoặc truy vấn, nhưng được kết nối trực tiếp đến một cơ sở dữ liệu MSDE hoặc SQL Server, mà các cửa hàng các bảng thực tế và sơ đồ cơ sở dữ liệu.

What is a ADP file?

Access project file that connects directly to database tables and other database objects; does not contain actual tables or queries, but is connected directly to a MSDE or SQL Server database, which stores the actual tables and database diagrams.

Cách mở .ADP file

Để mở file .ADP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Access
  • Access
  • HomeSite
  • ATPDraw
  • Accessory Manager
  • Accessory Manager

Chuyển đổi file .ADP

File .ADP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *