ADPP File

? Cách mở file .ADPP? Những phần mềm mở file .ADPP và sửa file lỗi. Convert Text ADPP file sang định dạng khác.

.ADPP File Extension

   
File name ADPP File
File Type Adobe Device Profile Package
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ADPP là file gì?

ADPP là Settings Files - Adobe Device Profile Package, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

hồ sơ thiết bị di động được tạo ra bởi Adobe Device Central, một chương trình được sử dụng để triển khai các nội dung Flash sang các thiết bị di động; lưu thông tin về một thiết bị, chẳng hạn như các phiên bản cài đặt Flash, kích thước hiển thị, độ sâu màu, và khả năng thiết bị khác.

What is a ADPP file?

Mobile device profile created by Adobe Device Central, a program used for deploying Flash content to mobile devices; saves information about a device, such as the installed Flash version, the display size, the color depth, and other device capabilities.

Cách mở .ADPP file

Để mở file .ADPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADPP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Device Central CS5.5

Chuyển đổi file .ADPP

File .ADPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *