ADS File

? Cách mở file .ADS? Những phần mềm mở file .ADS và sửa file lỗi. Convert N/A ADS file sang định dạng khác.

.ADS File Extension

   
File name ADS File
File Type Ada Specification File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ADS là file gì?

ADS là Developer Files - Ada Specification File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Gói đặc điểm kỹ thuật hoặc "file spec" cho một dự án lập trình Ada; chứa các định nghĩa và khai báo tham chiếu bởi một Ada thân file (.ADB); thường có tên file giống như file ADB tương ứng trừ phần mở rộng.

What is a ADS file?

Package specification or "spec file" for an Ada programming project; contains definitions and declarations referenced by an Ada body (.ADB) file; typically has the same filename as the corresponding ADB file except for the extension.

Cách mở .ADS file

Để mở file .ADS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADS do người dùng đóng góp.

  • CyberLink AudioDirector
  • adrenalin
  • adrenalin
  • jGRASP
  • DiaShow Ultimate
  • AquaSoft SlideShow for YouTube
  • AquaSoft SlideShow for YouTube

Chuyển đổi file .ADS

File .ADS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *