ADS File

ADS là Developer Files - Ada Specification File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ADS File Extension

   
File name ADS File
File Type Ada Specification File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .ADS là file gì?

ADS là Developer Files - Ada Specification File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Gói đặc điểm kỹ thuật hoặc "file spec" cho một dự án lập trình Ada; chứa các định nghĩa và khai báo tham chiếu bởi một Ada thân file (.ADB); thường có tên file giống như file ADB tương ứng trừ phần mở rộng.

What is a ADS file?

Package specification or "spec file" for an Ada programming project; contains definitions and declarations referenced by an Ada body (.ADB) file; typically has the same filename as the corresponding ADB file except for the extension.

Phần mềm mở file .ADS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADS do filegi.com tổng hợp.

  • CyberLink AudioDirector
  • adrenalin
  • adrenalin
  • jGRASP
  • DiaShow Ultimate
  • AquaSoft SlideShow for YouTube
  • AquaSoft SlideShow for YouTube

Chuyển đổi file .ADS

           

File .ADS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *