ADT File

? Cách mở file .ADT? Những phần mềm mở file .ADT và sửa file lỗi. Convert N/A ADT file sang định dạng khác.

.ADT File Extension

   
File name ADT File
File Type 1ACT! Document Template
Nhà phát triển Sage Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (19 Bình chọn)

File .ADT là file gì?

ADT là Data Files - 1ACT! Document Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sage Software.

tập tin một ADT là một khuôn mẫu để tạo ra một tài liệu soạn thảo văn bản mới trong ACT! phần mềm quản lý liên lạc. Nó được sử dụng để tạo nhiều tài liệu với một bố cục tương tự.

What is a ADT file?

An ADT file is a template for creating a new word processing document in ACT! contact management software. It is used for creating multiple documents with a similar layout.

Cách mở .ADT file

Để mở file .ADT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADT do người dùng đóng góp.

  • Swiftpage Act!
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • Applian FLV and Media Player
  • Rich Media Player
  • Sage ACT
  • Sage ACT

Chuyển đổi file .ADT

File .ADT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *