ADVS File

? Cách mở file .ADVS? Những phần mềm mở file .ADVS và sửa file lỗi. Convert N/A ADVS file sang định dạng khác.

.ADVS File Extension

   
File name ADVS File
File Type Adobe Device Central Device Set
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ADVS là file gì?

ADVS là Data Files - Adobe Device Central Device Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Adobe Device Central, một chương trình sử dụng để thử nghiệm và triển khai các nội dung Flash sang các thiết bị di động; lưu thông tin về một nhóm các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, vv) đang được nhắm mục tiêu cho việc triển khai ứng dụng Flash; có thể được chia sẻ giữa một nhóm các nhà phát triển.

What is a ADVS file?

Data file created by Adobe Device Central, a program used for testing and deploying Flash content to mobile devices; saves information about a group of mobile devices (phones, tablets, etc.) that are being targeted for Flash application deployment; can be shared between a team of developers.

Cách mở .ADVS file

Để mở file .ADVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ADVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ADVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADVS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Device Central CS5.5

Chuyển đổi file .ADVS

File .ADVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *