ADVS File

ADVS là Data Files - Adobe Device Central Device Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.ADVS File Extension

   
File name ADVS File
File Type Adobe Device Central Device Set
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .ADVS là file gì?

ADVS là Data Files - Adobe Device Central Device Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Adobe Device Central, một chương trình sử dụng để thử nghiệm và triển khai các nội dung Flash sang các thiết bị di động; lưu thông tin về một nhóm các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, vv) đang được nhắm mục tiêu cho việc triển khai ứng dụng Flash; có thể được chia sẻ giữa một nhóm các nhà phát triển.

What is a ADVS file?

Data file created by Adobe Device Central, a program used for testing and deploying Flash content to mobile devices; saves information about a group of mobile devices (phones, tablets, etc.) that are being targeted for Flash application deployment; can be shared between a team of developers.

Phần mềm mở file .ADVS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ADVS do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Device Central CS5.5

Chuyển đổi file .ADVS

           

File .ADVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *