AECAP File

? Cách mở file .AECAP? Những phần mềm mở file .AECAP và sửa file lỗi. Convert N/A AECAP file sang định dạng khác.

.AECAP File Extension

   
File name AECAP File
File Type After Effects Text Template
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .AECAP là file gì?

AECAP là Video Files - After Effects Text Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một AECAP chứa một mẫu văn bản được tạo ra bởi After Effects, một chương trình video đồ họa chuyển động. Nó lưu trữ một dự án nén với tất cả tài sản của mình, trong đó bao gồm một hoặc các lớp văn bản hơn, hiệu ứng, và phương tiện truyền thông. file AECAP thường được sử dụng cho lớp phủ văn bản, chẳng hạn như tiêu đề, phần ba thấp hơn, phụ đề và phụ đề.

What is a AECAP file?

An AECAP file contains a text template created by After Effects, a motion graphics video program. It stores a compressed project with all of its assets, which includes one or more text layers, effects, and media. AECAP files are typically used for text overlays, such as titles, lower thirds, captions, and subtitles.

Cách mở .AECAP file

Để mở file .AECAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AECAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AECAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AECAP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe After Effects 2020
  • Adobe After Effects 2020

Chuyển đổi file .AECAP

File .AECAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *