AFS File

? Cách mở file .AFS? Những phần mềm mở file .AFS và sửa file lỗi. Convert Binary AFS file sang định dạng khác.

.AFS File Extension

   
File name AFS File
File Type STAAD.foundation Project File
Nhà phát triển Bentley Systems
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (127 Bình chọn)

File .AFS là file gì?

AFS là CAD Files - STAAD.foundation Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bentley Systems.

tập tin một AFS là một dự án tạo ra bởi STAAD.foundation, một chương trình CAD sử dụng để thiết kế và xây dựng nghiên cứu cơ sở. Nó chứa các thành phần móng và tính chất vật lý của họ và có thể bao gồm tấm bê tông, mắt lưới, và đất. file AFS có thể được sử dụng để phân tích tính hợp lý về cơ cấu của một thiết kế.

What is a AFS file?

An AFS file is a project created by STAAD.foundation, a CAD program used to design and study construction foundations. It contains foundation components and their physical properties and may include concrete slabs, meshes, and soils. AFS files can be used to analyze the structural soundness of a design.

Cách mở .AFS file

Để mở file .AFS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFS do người dùng đóng góp.

  • Bentley Systems STAAD Foundation Advanced
  • DkZ Studio
  • DkZ Studio
  • Adobe Type Manager
  • PCSX2 - Playstation Emulator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AFS

File .AFS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *