AFX File

AFX là Raster Image Files - Auto FX PhotoGraphic Edges Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Auto FX Software.

.AFX File Extension

   
File name AFX File
File Type Auto FX PhotoGraphic Edges Image
Nhà phát triển Auto FX Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .AFX là file gì?

AFX là Raster Image Files - Auto FX PhotoGraphic Edges Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Auto FX Software.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi Auto FX Edges nhiếp ảnh, một chương trình được sử dụng để tăng cường hình ảnh kỹ thuật số với các hiệu ứng chụp ảnh; chứa một hình ảnh raster có thể được che phủ lên hình ảnh khác như ảnh hưởng; sử dụng để tạo hình ảnh đoan trang cho khách hàng.

What is a AFX file?

Image file used by Auto FX PhotoGraphic Edges, a program used for enhancing digital images with photographic effects; contains a raster image that can be overlaid onto another image as an effect; used for creating presentable photographs for clients.

Phần mềm mở file .AFX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFX do filegi.com tổng hợp.

  • Paint Shop Pro
  • WinCDEmu
  • WinCDEmu
  • Profile Financial Application Suite
  • progeCAD Professional
  • Jasc Paint Shop Pro
  • Jasc Paint Shop Pro

Chuyển đổi file .AFX

           

File .AFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *