AFZPLUG File

AFZPLUG là Plugin Files - AfterShot Pro Plugin Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

.AFZPLUG File Extension

   
File name AFZPLUG File
File Type AfterShot Pro Plugin Archive
Nhà phát triển Corel
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AFZPLUG là file gì?

AFZPLUG là Plugin Files - AfterShot Pro Plugin Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Hồ AFZPLUG là một kho lưu trữ Plugin sử dụng bởi Corel AfterShot Pro, một trình soạn thảo hình ảnh chuyên nghiệp. Nó chứa nội dung mở rộng các chức năng của ứng dụng AfterShot, chẳng hạn như hiệu ứng màu sắc, chèn văn bản, kênh trộn, và khả năng Thẻ địa lý.

What is a AFZPLUG file?

An AFZPLUG file is a plugin archive used by Corel AfterShot Pro, a professional image editor. It contains content that extends the functionality of the AfterShot application, such as color effects, text insertion, channel mixing, and geotagging capabilities.

Phần mềm mở file .AFZPLUG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFZPLUG do filegi.com tổng hợp.

  • Corel AfterShot Pro 3
  • AfterShot
  • AfterShot

Chuyển đổi file .AFZPLUG

           

File .AFZPLUG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *