AFZPLUG File

? Cách mở file .AFZPLUG? Những phần mềm mở file .AFZPLUG và sửa file lỗi. Convert N/A AFZPLUG file sang định dạng khác.

.AFZPLUG File Extension

   
File name AFZPLUG File
File Type AfterShot Pro Plugin Archive
Nhà phát triển Corel
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .AFZPLUG là file gì?

AFZPLUG là Plugin Files - AfterShot Pro Plugin Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Hồ AFZPLUG là một kho lưu trữ Plugin sử dụng bởi Corel AfterShot Pro, một trình soạn thảo hình ảnh chuyên nghiệp. Nó chứa nội dung mở rộng các chức năng của ứng dụng AfterShot, chẳng hạn như hiệu ứng màu sắc, chèn văn bản, kênh trộn, và khả năng Thẻ địa lý.

What is a AFZPLUG file?

An AFZPLUG file is a plugin archive used by Corel AfterShot Pro, a professional image editor. It contains content that extends the functionality of the AfterShot application, such as color effects, text insertion, channel mixing, and geotagging capabilities.

Cách mở .AFZPLUG file

Để mở file .AFZPLUG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AFZPLUG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AFZPLUG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AFZPLUG do người dùng đóng góp.

  • Corel AfterShot Pro 3
  • AfterShot
  • AfterShot

Chuyển đổi file .AFZPLUG

File .AFZPLUG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *