AGB File

AGB là Game Files - Game Boy Advance ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.AGB File Extension

   
File name AGB File
File Type Game Boy Advance ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (11 Bình chọn)

File .AGB là file gì?

AGB là Game Files - Game Boy Advance ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi ROM được sử dụng bởi các giả lập cho hệ thống chơi game cầm tay Game Boy Advance; lưu trữ một bãi chứa các dữ liệu hộp mực ban đầu; được sử dụng để chạy trò chơi Game Boy trên PC.

What is a AGB file?

Game ROM used by emulators for the Game Boy Advance handheld console system; stores a dump of the original cartridge data; used for running Game Boy games on the PC.

Phần mềm mở file .AGB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGB do filegi.com tổng hợp.

  • VisualBoyAdvance
  • Microsoft AutoRoute Express
  • Microsoft AutoRoute Express
  • WinDS PRO
  • Stuffit Expander
  • VisualBoyAdvance emulator
  • VisualBoyAdvance emulator

Chuyển đổi file .AGB

           

File .AGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *