AGB File

? Cách mở file .AGB? Những phần mềm mở file .AGB và sửa file lỗi. Convert Binary AGB file sang định dạng khác.

.AGB File Extension

   
File name AGB File
File Type Game Boy Advance ROM
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (11 Bình chọn)

File .AGB là file gì?

AGB là Game Files - Game Boy Advance ROM, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Trò chơi ROM được sử dụng bởi các giả lập cho hệ thống chơi game cầm tay Game Boy Advance; lưu trữ một bãi chứa các dữ liệu hộp mực ban đầu; được sử dụng để chạy trò chơi Game Boy trên PC.

What is a AGB file?

Game ROM used by emulators for the Game Boy Advance handheld console system; stores a dump of the original cartridge data; used for running Game Boy games on the PC.

Cách mở .AGB file

Để mở file .AGB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGB do người dùng đóng góp.

  • VisualBoyAdvance
  • Microsoft AutoRoute Express
  • Microsoft AutoRoute Express
  • WinDS PRO
  • Stuffit Expander
  • VisualBoyAdvance emulator
  • VisualBoyAdvance emulator

Chuyển đổi file .AGB

File .AGB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *