AGE3REC File

AGE3REC là Game Files - Age of Empires 3 Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.AGE3REC File Extension

   
File name AGE3REC File
File Type Age of Empires 3 Recording
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .AGE3REC là file gì?

AGE3REC là Game Files - Age of Empires 3 Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3, một game chiến thuật thời gian thực; chứa một bản ghi âm gameplay có thể được xem bởi người chơi.

What is a AGE3REC file?

Game file used by Age of Empires 3, a real-time strategy game; contains a recording of gameplay that can be viewed by the player.

Phần mềm mở file .AGE3REC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3REC do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3REC

           

File .AGE3REC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *