AGE3REC File

? Cách mở file .AGE3REC? Những phần mềm mở file .AGE3REC và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3REC file sang định dạng khác.

.AGE3REC File Extension

   
File name AGE3REC File
File Type Age of Empires 3 Recording
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .AGE3REC là file gì?

AGE3REC là Game Files - Age of Empires 3 Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3, một game chiến thuật thời gian thực; chứa một bản ghi âm gameplay có thể được xem bởi người chơi.

What is a AGE3REC file?

Game file used by Age of Empires 3, a real-time strategy game; contains a recording of gameplay that can be viewed by the player.

Cách mở .AGE3REC file

Để mở file .AGE3REC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3REC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3REC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3REC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3REC

File .AGE3REC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *