AGE3SAV File

? Cách mở file .AGE3SAV? Những phần mềm mở file .AGE3SAV và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3SAV file sang định dạng khác.

.AGE3SAV File Extension

   
File name AGE3SAV File
File Type Age of Empires 3 Save File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (13 Bình chọn)

File .AGE3SAV là file gì?

AGE3SAV là Game Files - Age of Empires 3 Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Age of Empires 3 (AoE3), một game chiến thuật thời gian thực; chứa lưu tiến bộ trò chơi, chẳng hạn như mức độ kinh nghiệm và các đơn vị mở khóa, trong đó người chơi có thể tải để tiếp tục trò chơi.

What is a AGE3SAV file?

Save file used by Age of Empires 3 (AoE3), a real-time strategy game; contains saved game progress, such as experience level and unlocked units, which the player can load to resume gameplay.

Cách mở .AGE3SAV file

Để mở file .AGE3SAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3SAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3SAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3SAV do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3SAV

File .AGE3SAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *