AGE3SCN File

? Cách mở file .AGE3SCN? Những phần mềm mở file .AGE3SCN và sửa file lỗi. Convert Binary AGE3SCN file sang định dạng khác.

.AGE3SCN File Extension

   
File name AGE3SCN File
File Type Age of Empires 3 Scenario File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .AGE3SCN là file gì?

AGE3SCN là Game Files - Age of Empires 3 Scenario File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Age of Empires III (AoE3), một game chiến thuật thời gian thực; chứa một kịch bản, mà là một bản đồ tùy chỉnh được tạo ra bởi người sử dụng, hoặc một bản đồ kèm với trò chơi; được sử dụng để tải bản đồ điểm bắt đầu, cũng như thực hiện các sự kiện kịch bản.

What is a AGE3SCN file?

Game file used by Age of Empires III (AoE3), a real-time strategy game; contains a scenario, which is a custom map created by the user, or a map included with the game; used for loading the map starting point, as well as executing scripted events.

Cách mở .AGE3SCN file

Để mở file .AGE3SCN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3SCN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3SCN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3SCN do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3SCN

File .AGE3SCN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *