AGE3XREC File

? Cách mở file .AGE3XREC? Những phần mềm mở file .AGE3XREC và sửa file lỗi. Convert N/A AGE3XREC file sang định dạng khác.

.AGE3XREC File Extension

   
File name AGE3XREC File
File Type Age of Empires 3: The WarChiefs Recording
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .AGE3XREC là file gì?

AGE3XREC là Game Files - Age of Empires 3: The WarChiefs Recording, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi The WarChiefs, mà là một gói mở rộng cho các trò chơi chiến lược thời gian thực, Age of Empires 3; lưu trữ một bản ghi âm gameplay của một cầu thủ có thể được thực hiện lại.

What is a AGE3XREC file?

Game file used by The WarChiefs, which is an expansion pack for the real-time strategy game, Age of Empires 3; stores a recording of a player's gameplay that can be replayed.

Cách mở .AGE3XREC file

Để mở file .AGE3XREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGE3XREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGE3XREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGE3XREC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Age of Empires 3

Chuyển đổi file .AGE3XREC

File .AGE3XREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *