AGIF File

AGIF là Raster Image Files - Active GIF Creator Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Image Tools Group.

.AGIF File Extension

   
File name AGIF File
File Type Active GIF Creator Project
Nhà phát triển Image Tools Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .AGIF là file gì?

AGIF là Raster Image Files - Active GIF Creator Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Image Tools Group.

GIF hoạt hình được tạo ra với Active GIF Creator, một chương trình để tạo và tối ưu hóa hình ảnh .GIF hoạt hình; chứa một chuỗi các hình ảnh có thể được xem và chỉnh sửa với Active GIF Creator.

What is a AGIF file?

GIF animation created with Active GIF Creator, a program for creating and optimizing animated .GIF images; contains a sequence of images that can be viewed and edited with Active GIF Creator.

Phần mềm mở file .AGIF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGIF do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Active GIF Creator
  • Active GIF Creator

Chuyển đổi file .AGIF

           

File .AGIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *