AGIF File

? Cách mở file .AGIF? Những phần mềm mở file .AGIF và sửa file lỗi. Convert N/A AGIF file sang định dạng khác.

.AGIF File Extension

   
File name AGIF File
File Type Active GIF Creator Project
Nhà phát triển Image Tools Group
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (16 Bình chọn)

File .AGIF là file gì?

AGIF là Raster Image Files - Active GIF Creator Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Image Tools Group.

GIF hoạt hình được tạo ra với Active GIF Creator, một chương trình để tạo và tối ưu hóa hình ảnh .GIF hoạt hình; chứa một chuỗi các hình ảnh có thể được xem và chỉnh sửa với Active GIF Creator.

What is a AGIF file?

GIF animation created with Active GIF Creator, a program for creating and optimizing animated .GIF images; contains a sequence of images that can be viewed and edited with Active GIF Creator.

Cách mở .AGIF file

Để mở file .AGIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AGIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AGIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGIF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Active GIF Creator
  • Active GIF Creator

Chuyển đổi file .AGIF

File .AGIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *