AGLIB File

AGLIB là Data Files - Adobe Lightroom Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.AGLIB File Extension

   
File name AGLIB File
File Type Adobe Lightroom Library
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AGLIB là file gì?

AGLIB là Data Files - Adobe Lightroom Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Lightroom, một quản lý ảnh và chỉnh sửa chương trình; chứa thông tin có tổ chức về ảnh kỹ thuật số; bao gồm sở thích người dùng, thẻ hình ảnh, và dữ liệu hình ảnh chỉ mục tìm kiếm.

What is a AGLIB file?

File used by Adobe Lightroom, a photo management and editing program; contains organized information about digital photos; includes user preferences, image tags, and image search index data.

Phần mềm mở file .AGLIB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AGLIB do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Lightroom 2019
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Lightroom
  • Adobe Photoshop Lightroom 64-bit

Chuyển đổi file .AGLIB

           

File .AGLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *