AHL File

? Cách mở file .AHL? Những phần mềm mở file .AHL và sửa file lỗi. Convert N/A AHL file sang định dạng khác.

.AHL File Extension

   
File name AHL File
File Type eMule Metadata File
Nhà phát triển eMule
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHL là file gì?

AHL là Settings Files - eMule Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMule.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi eMule, một chương trình chia sẻ file peer-to-peer (P2P); thay thế eDonkey, một tập tin chia sẻ của khách hàng trước đó.

What is a AHL file?

Configuration file used by eMule, a peer-to-peer (P2P) file sharing program; replaces eDonkey, an earlier file sharing client.

Cách mở .AHL file

Để mở file .AHL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHL do người dùng đóng góp.

  • eMule

Chuyển đổi file .AHL

File .AHL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *