AIA File

AIA là Developer Files - 1MIT App Inventor Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MIT.

.AIA File Extension

   
File name AIA File
File Type 1MIT App Inventor Source Code File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (100 Bình chọn)

File .AIA là file gì?

AIA là Developer Files - 1MIT App Inventor Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MIT.

tập tin mã nguồn tạo ra và được sử dụng bởi App Inventor, chương trình web được sử dụng bằng cách bắt đầu phát triển để tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị Android; chứa các khối mã nguồn của một dự án ứng dụng trong phát triển.

What is a AIA file?

Source code file created and used by App Inventor, web program used by beginning developers to create applications for Android devices; contains the source code blocks of an application project in development.

Phần mềm mở file .AIA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIA do filegi.com tổng hợp.

  • Kodular Creator
  • MIT App Inventor
  • MIT App Inventor

Chuyển đổi file .AIA

           

File .AIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *