AIA File

? Cách mở file .AIA? Những phần mềm mở file .AIA và sửa file lỗi. Convert N/A AIA file sang định dạng khác.

.AIA File Extension

   
File name AIA File
File Type 1MIT App Inventor Source Code File
Nhà phát triển MIT
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (100 Bình chọn)

File .AIA là file gì?

AIA là Developer Files - 1MIT App Inventor Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MIT.

tập tin mã nguồn tạo ra và được sử dụng bởi App Inventor, chương trình web được sử dụng bằng cách bắt đầu phát triển để tạo ra các ứng dụng cho các thiết bị Android; chứa các khối mã nguồn của một dự án ứng dụng trong phát triển.

What is a AIA file?

Source code file created and used by App Inventor, web program used by beginning developers to create applications for Android devices; contains the source code blocks of an application project in development.

Cách mở .AIA file

Để mở file .AIA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIA do người dùng đóng góp.

  • Kodular Creator
  • MIT App Inventor
  • MIT App Inventor

Chuyển đổi file .AIA

File .AIA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *