AIC File

AIC là Raster Image Files - Advanced Image Coding File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.AIC File Extension

   
File name AIC File
File Type Advanced Image Coding File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (5 Bình chọn)

File .AIC là file gì?

AIC là Raster Image Files - Advanced Image Coding File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

file ảnh Bitmap mã hóa với nâng cao hình ảnh Mã hóa; sử dụng một thuật toán nén kết hợp JPEG và H.264 tiêu chuẩn; tương tự như năm 2000 định dạng JPEG (.JP2), nhưng Mời cao hiệu quả nén và khả năng mở rộng.

What is a AIC file?

Bitmap image file encoded with Advanced Image Coding; uses a compression algorithm that combines the JPEG and H.264 standards; similar to the JPEG 2000 (.JP2) format, but offers higher compression efficiency and scalability.

Phần mềm mở file .AIC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIC do filegi.com tổng hợp.

  • Symantec Ghost AI-Builder
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • LiteEdit

Chuyển đổi file .AIC

           

File .AIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *