AIDL File

AIDL là Developer Files - Android Interface Definition Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

.AIDL File Extension

   
File name AIDL File
File Type Android Interface Definition Language File
Nhà phát triển Google
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AIDL là file gì?

AIDL là Developer Files - Android Interface Definition Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

Một file AIDL được sử dụng bởi các nhà phát triển ứng dụng Android để cho phép giao tiếp giữa các ứng dụng khác nhau. Nó chứa mã nguồn Java định nghĩa một giao diện, hoặc hợp đồng, bao ứng dụng có thể giao tiếp với nhau.

What is a AIDL file?

An AIDL file is used by Android app developers to enable communication between different apps. It contains Java source code that defines an interface, or contract, for how apps can communicate with each other.

Phần mềm mở file .AIDL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIDL do filegi.com tổng hợp.

  • sakura editor

Chuyển đổi file .AIDL

           

File .AIDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *