AIFB File

? Cách mở file .AIFB? Những phần mềm mở file .AIFB và sửa file lỗi. Convert N/A AIFB file sang định dạng khác.

.AIFB File Extension

   
File name AIFB File
File Type AIF Builder Project File
Nhà phát triển Symbian
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AIFB là file gì?

AIFB là Data Files - AIF Builder Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symbian.

Dự án tạo ra với AIF Builder, một ứng dụng để tạo Symbian Thông tin ứng dụng (.AIF) các tập tin; cũng có thể tạo ra một văn bản (.txt) tập tin bổ sung quy định cụ thể rằng Java Virtual Machine vị trí cho các ứng dụng Java.

What is a AIFB file?

Project created with AIF Builder, an application for creating Symbian Application Information (.AIF) files; may also produce an additional text (.txt) file that specifies the Java Virtual Machine location for Java applications.

Cách mở .AIFB file

Để mở file .AIFB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIFB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIFB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIFB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AIFB

File .AIFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *