AIFB File

AIFB là Data Files - AIF Builder Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symbian.

.AIFB File Extension

   
File name AIFB File
File Type AIF Builder Project File
Nhà phát triển Symbian
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AIFB là file gì?

AIFB là Data Files - AIF Builder Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symbian.

Dự án tạo ra với AIF Builder, một ứng dụng để tạo Symbian Thông tin ứng dụng (.AIF) các tập tin; cũng có thể tạo ra một văn bản (.txt) tập tin bổ sung quy định cụ thể rằng Java Virtual Machine vị trí cho các ứng dụng Java.

What is a AIFB file?

Project created with AIF Builder, an application for creating Symbian Application Information (.AIF) files; may also produce an additional text (.txt) file that specifies the Java Virtual Machine location for Java applications.

Phần mềm mở file .AIFB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIFB do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .AIFB

           

File .AIFB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *