ALAW File

ALAW là Audio Files - A-Law Compressed Sound Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ALAW File Extension

   
File name ALAW File
File Type A-Law Compressed Sound Format
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .ALAW là file gì?

ALAW là Audio Files - A-Law Compressed Sound Format, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

thuật toán nén âm thanh tiêu chuẩn được sử dụng trong truyền thông kỹ thuật số châu Âu, chẳng hạn như điện thoại; tối ưu hóa dải động của một tín hiệu âm thanh.

What is a ALAW file?

Standard audio compression algorithm used in European digital communications, such as telephones; optimizes the dynamic range of an audio signal.

Phần mềm mở file .ALAW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALAW do filegi.com tổng hợp.

  • Any Video Converter
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • WindowsPlayer
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .ALAW

           

File .ALAW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *