ALD File

? Cách mở file .ALD? Những phần mềm mở file .ALD và sửa file lỗi. Convert N/A ALD file sang định dạng khác.

.ALD File Extension

   
File name ALD File
File Type Dynamics AX Application Label Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .ALD là file gì?

ALD là Data Files - Dynamics AX Application Label Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa văn bản cho các hình thức trong Microsoft Dynamics AX, một giải pháp quản lý kinh doanh; có thể được sử dụng cho nhãn lĩnh vực, tin nhắn và các mục đích khác; một tập tin ALD riêng biệt tồn tại cho mỗi ngôn ngữ được hỗ trợ của giao diện người dùng Dynamics AX.

What is a ALD file?

Contains text for forms within Microsoft Dynamics AX, a business management solution; may be used for field labels, messages, and other purposes; a separate ALD file exists for each supported language of the Dynamics AX user interface.

Cách mở .ALD file

Để mở file .ALD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALD do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Dynamics AX
  • Alchemy
  • Alchemy
  • Media Player Classic
  • Hancom Office Hanword
  • ECAD dio
  • ECAD dio

Chuyển đổi file .ALD

File .ALD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *