AMXD File

? Cách mở file .AMXD? Những phần mềm mở file .AMXD và sửa file lỗi. Convert Binary AMXD file sang định dạng khác.

.AMXD File Extension

   
File name AMXD File
File Type Ableton Max Patch File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .AMXD là file gì?

AMXD là Audio Files - Ableton Max Patch File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

Âm thanh cài đặt thiết bị tập tin được tạo ra bởi Ableton Max cho Live, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết bị tùy chỉnh cho phần mềm âm thanh Ableton Live; có thể là một hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng MIDI, hoặc một công cụ tùy chỉnh; cho phép các nhà sản xuất âm nhạc để mở rộng mặc định Ableton thiết bị Live.

What is a AMXD file?

Audio device settings file created by Ableton Max for Live, a program used for creating custom devices for Ableton Live audio software; may be an audio effect, a MIDI effect, or a custom instrument; allows music producers to extend the default Ableton Live devices.

Cách mở .AMXD file

Để mở file .AMXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMXD do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live
  • Ableton Max for Live
  • Ableton Max for Live
  • Agilent.AriaMx

Chuyển đổi file .AMXD

File .AMXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *