GNUTAR File

? Cách mở file .GNUTAR? Những phần mềm mở file .GNUTAR và sửa file lỗi. Convert Binary GNUTAR file sang định dạng khác.

.GNUTAR File Extension

   
File name GNUTAR File
File Type GNU Tar Archive
Nhà phát triển Free Software Foundation
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .GNUTAR là file gì?

GNUTAR là Data Files - GNU Tar Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Free Software Foundation.

File lưu trữ được tạo ra trong định dạng GNU .tar; lưu trữ một bộ sưu tập các tập tin nén; thường được nén vào một .tgz hoặc .tar.gz tập tin sử dụng .GZ gzip nén.

What is a GNUTAR file?

File archive created in the GNU .TAR format; stores a collection of uncompressed files; often compressed into a .TGZ or .TAR.GZ file using .GZ gzip compression.

Cách mở .GNUTAR file

Để mở file .GNUTAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNUTAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNUTAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNUTAR do người dùng đóng góp.

  • Apple Archive Utility
  • Incredible Bee Archiver
  • Incredible Bee Archiver
  • Corel WinZip 24
  • ESTsoft ALZip
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .GNUTAR

File .GNUTAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *