GNUMERIC File

? Cách mở file .GNUMERIC? Những phần mềm mở file .GNUMERIC và sửa file lỗi. Convert XML GNUMERIC file sang định dạng khác.

.GNUMERIC File Extension

   
File name GNUMERIC File
File Type Gnumeric Spreadsheet
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (16 Bình chọn)

File .GNUMERIC là file gì?

GNUMERIC là Spreadsheet Files - Gnumeric Spreadsheet, dưới định dạng XML được phát triển bởi The GNOME Project.

Bảng tính được tạo ra bởi Gnumeric, một chương trình bảng tính nguồn mở là một phần của Dự án Desktop GNOME phần mềm miễn phí; lưu trữ thông tin định dạng, biểu đồ, công thức toán học, và các dữ liệu được sử dụng trong bảng tính.

What is a GNUMERIC file?

Spreadsheet created by Gnumeric, an open source spreadsheet program that is part of the GNOME Free Software Desktop Project; stores the formatting information, charts, mathematical formulas, and data used in the spreadsheet.

Cách mở .GNUMERIC file

Để mở file .GNUMERIC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GNUMERIC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GNUMERIC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GNUMERIC do người dùng đóng góp.

  • Gnumeric
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .GNUMERIC

File .GNUMERIC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *