ALB File

? Cách mở file .ALB? Những phần mềm mở file .ALB và sửa file lỗi. Convert N/A ALB file sang định dạng khác.

.ALB File Extension

   
File name ALB File
File Type Alpha Five Library
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .ALB là file gì?

ALB là Developer Files - Alpha Five Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Thư viện sử dụng bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng để phát triển các ứng dụng Web; lưu trữ dữ liệu thông tin từ điển cho một tập tin .ADB, bao gồm cài đặt, con trỏ kịch bản, menu, hàm do người dùng định nghĩa, bitmap, thanh công cụ, và các định nghĩa nhập khẩu.

What is a ALB file?

Library used by Alpha Five, an IDE that allows users to develop Web applications; stores data dictionary information for an .ADB file, including settings, script pointers, menus, user-defined functions, bitmaps, toolbars, and import definitions.

Cách mở .ALB file

Để mở file .ALB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALB do người dùng đóng góp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer
  • Media Center Plus
  • Web Easy Professional
  • MAGIX Photo Manager
  • MAGIX Photo Manager

Chuyển đổi file .ALB

File .ALB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *