ALBUM File

? Cách mở file .ALBUM? Những phần mềm mở file .ALBUM và sửa file lỗi. Convert N/A ALBUM file sang định dạng khác.

.ALBUM File Extension

   
File name ALBUM File
File Type GLC_Player Album File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ALBUM là file gì?

ALBUM là 3D Image Files - GLC_Player Album File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin album tạo ra và được sử dụng bởi GLC_Player, một ứng dụng sử dụng để xem 3D mô hình; chứa một tập hợp các mô hình 3D; có thể được đóng và mở để xem các mô hình 3D tại một thời điểm sau đó.

What is a ALBUM file?

Album file created and used by GLC_Player, an application used to view 3D models; contains a collection of 3D models; can be closed and opened for viewing 3D models at a later time.

Cách mở .ALBUM file

Để mở file .ALBUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALBUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALBUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALBUM do người dùng đóng góp.

  • GLC_Player
  • FotoFun
  • FotoFun

Chuyển đổi file .ALBUM

File .ALBUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *