ALL File

? Cách mở file .ALL? Những phần mềm mở file .ALL và sửa file lỗi. Convert Text ALL file sang định dạng khác.

.ALL File Extension

   
File name ALL File
File Type 1Java RMI Policy File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (28 Bình chọn)

File .ALL là file gì?

ALL là Settings Files - 1Java RMI Policy File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Oracle.

tập tin chính sách bảo mật được sử dụng bởi các công nghệ Java RMI-enabled như sông Apache (trước đây là Jini) và GigaSpaces; lưu trữ dữ liệu truy cập cho phép và cho phép tất cả các đơn vị đầy đủ quyền; thường được sử dụng cho các cấu hình phát triển, nơi mà các nhà phát triển đang ở trong một môi trường an toàn.

What is a ALL file?

Security policy file used by Java RMI-enabled technologies such as Apache River (formerly Jini) and GigaSpaces; stores data access permissions and allows all entities full permissions; often used for development configurations, where developers are in a secure environment.

Cách mở .ALL file

Để mở file .ALL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALL do người dùng đóng góp.

  • GigaSpaces
  • Apache River
  • Apache River
  • Cubasis VST
  • Cubase VST
  • Syntona logic
  • Syntona logic

Chuyển đổi file .ALL

File .ALL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *