ALP File

ALP là Plugin Files - 1Ableton Live Pack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

.ALP File Extension

   
File name ALP File
File Type 1Ableton Live Pack File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .ALP là file gì?

ALP là Plugin Files - 1Ableton Live Pack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

gói âm thanh được sử dụng bởi Ableton Live, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra hỗn hợp điện tử; chứa âm thanh bổ sung cho chương trình và có thể bao gồm .ALS file live set, hàng mẫu, và cài đặt trước; cho phép các DJ để có nhiều lựa chọn khi tạo hỗn hợp.

What is a ALP file?

Audio package used by Ableton Live, an application used for creating electronic mixes; contains extra sounds for the program and may include .ALS live set files, samples, and presets; allows DJs to have more options when creating mixes.

Phần mềm mở file .ALP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALP do filegi.com tổng hợp.

  • Ableton Live
  • Alphaedit
  • Alphaedit
  • Parallels Tools Center
  • NCEDIT Application
  • TotalMedia LabelMaker
  • TotalMedia LabelMaker

Chuyển đổi file .ALP

           

File .ALP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *