ALP File

? Cách mở file .ALP? Những phần mềm mở file .ALP và sửa file lỗi. Convert Binary ALP file sang định dạng khác.

.ALP File Extension

   
File name ALP File
File Type 1Ableton Live Pack File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .ALP là file gì?

ALP là Plugin Files - 1Ableton Live Pack File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

gói âm thanh được sử dụng bởi Ableton Live, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra hỗn hợp điện tử; chứa âm thanh bổ sung cho chương trình và có thể bao gồm .ALS file live set, hàng mẫu, và cài đặt trước; cho phép các DJ để có nhiều lựa chọn khi tạo hỗn hợp.

What is a ALP file?

Audio package used by Ableton Live, an application used for creating electronic mixes; contains extra sounds for the program and may include .ALS live set files, samples, and presets; allows DJs to have more options when creating mixes.

Cách mở .ALP file

Để mở file .ALP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALP do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live
  • Alphaedit
  • Alphaedit
  • Parallels Tools Center
  • NCEDIT Application
  • TotalMedia LabelMaker
  • TotalMedia LabelMaker

Chuyển đổi file .ALP

File .ALP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *