AMX File

AMX là Plugin Files - 1AMX Mod Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.AMX File Extension

   
File name AMX File
File Type 1AMX Mod Plugin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (43 Bình chọn)

File .AMX là file gì?

AMX là Plugin Files - 1AMX Mod Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tùy chỉnh có plugin viết cho AMX Mod, một plugin metamod cho Van Half-Life và các trò chơi có liên quan; thêm các tính năng bổ sung và chức năng để chơi.

What is a AMX file?

Custom plugin written for AMX Mod, a metamod plugin for Valve Half-Life and related games; adds additional features and functionality to the game.

Phần mềm mở file .AMX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMX do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe After Effects
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • AuctionMagic1.40
  • AuctionMagic1.40

Chuyển đổi file .AMX

           

File .AMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *