ANE File

? Cách mở file .ANE? Những phần mềm mở file .ANE và sửa file lỗi. Convert Binary ANE file sang định dạng khác.

.ANE File Extension

   
File name ANE File
File Type Adobe AIR Native Extension
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .ANE là file gì?

ANE là Developer Files - Adobe AIR Native Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi phần mềm Adobe AIR, một thành phần cho phép HTML, JavaScript và Flash để chạy như máy tính để bàn độc lập hoặc các ứng dụng điện thoại di động; chức năng cụ thể cho phép hệ thống, chẳng hạn như rung thiết bị, được gọi sử dụng mã Adobe ActionScript.

What is a ANE file?

Developer file used by Adobe AIR, a component that enables HTML, JavaScript, and Flash to run as standalone desktop or mobile applications; allows system specific functions, such as device vibration, to be invoked using Adobe ActionScript code.

Cách mở .ANE file

Để mở file .ANE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANE do người dùng đóng góp.

  • Adobe AIR

Chuyển đổi file .ANE

File .ANE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *