ANE File

ANE là Developer Files - Adobe AIR Native Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.ANE File Extension

   
File name ANE File
File Type Adobe AIR Native Extension
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .ANE là file gì?

ANE là Developer Files - Adobe AIR Native Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin cho nhà phát triển sử dụng bởi phần mềm Adobe AIR, một thành phần cho phép HTML, JavaScript và Flash để chạy như máy tính để bàn độc lập hoặc các ứng dụng điện thoại di động; chức năng cụ thể cho phép hệ thống, chẳng hạn như rung thiết bị, được gọi sử dụng mã Adobe ActionScript.

What is a ANE file?

Developer file used by Adobe AIR, a component that enables HTML, JavaScript, and Flash to run as standalone desktop or mobile applications; allows system specific functions, such as device vibration, to be invoked using Adobe ActionScript code.

Phần mềm mở file .ANE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANE do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe AIR

Chuyển đổi file .ANE

           

File .ANE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *