ANIMEEXPORT File

? Cách mở file .ANIMEEXPORT? Những phần mềm mở file .ANIMEEXPORT và sửa file lỗi. Convert N/A ANIMEEXPORT file sang định dạng khác.

.ANIMEEXPORT File Extension

   
File name ANIMEEXPORT File
File Type Anime Studio Export Profile Document
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ANIMEEXPORT là file gì?

ANIMEEXPORT là Settings Files - Anime Studio Export Profile Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIMEEXPORT là một tài liệu hồ sơ được tạo ra với Anime Studio 11 và sau đó, một chương trình vẽ và hình ảnh động. Nó chứa một cấu hình cho một công việc xuất khẩu hàng loạt trong Anime Studio. file ANIMEEXPORT rất hữu ích cho việc chia sẻ các thiết lập xuất khẩu với những người dùng khác và lặp đi lặp lại trong tương lai xuất khẩu hàng loạt.

What is a ANIMEEXPORT file?

An ANIMEEXPORT file is a profile document created with Anime Studio 11 and later, a drawing and animation program. It contains a configuration for a batch export job in Anime Studio. ANIMEEXPORT files are useful for sharing export settings with other users and for future repeated batch exports.

Cách mở .ANIMEEXPORT file

Để mở file .ANIMEEXPORT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIMEEXPORT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIMEEXPORT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMEEXPORT do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Debut 12

Chuyển đổi file .ANIMEEXPORT

File .ANIMEEXPORT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *