ANIMEPROJ File

? Cách mở file .ANIMEPROJ? Những phần mềm mở file .ANIMEPROJ và sửa file lỗi. Convert Text ANIMEPROJ file sang định dạng khác.

.ANIMEPROJ File Extension

   
File name ANIMEPROJ File
File Type Anime Studio Document Data File
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ANIMEPROJ là file gì?

ANIMEPROJ là Data Files - Anime Studio Document Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIMEPROJ là một tệp dữ liệu được tạo ra với Anime Studio 11 và sau đó, một chương trình vẽ và hình ảnh động. Nó chứa thông tin về một tài liệu .ANIME, chẳng hạn như phong cách, lớp, và siêu dữ liệu. file ANIMEPROJ được lưu ở định dạng JSON.

What is a ANIMEPROJ file?

An ANIMEPROJ file is a data file created with Anime Studio 11 and later, a drawing and animation program. It contains information about an .ANIME document, such as styles, layers, and metadata. ANIMEPROJ files are saved in JSON format.

Cách mở .ANIMEPROJ file

Để mở file .ANIMEPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIMEPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIMEPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMEPROJ do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Pro 12

Chuyển đổi file .ANIMEPROJ

File .ANIMEPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *