ANIMESTYLE File

ANIMESTYLE là Settings Files - Anime Studio Style Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

.ANIMESTYLE File Extension

   
File name ANIMESTYLE File
File Type Anime Studio Style Document
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ANIMESTYLE là file gì?

ANIMESTYLE là Settings Files - Anime Studio Style Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIMESTYLE là một tài liệu phong cách tạo ra với Anime Studio, mà là một chương trình dùng để tạo ra các bản vẽ và hình ảnh động. Nó chứa một hoặc nhiều phong cách, trong đó bao gồm đột quỵ và điền cài đặt, hiệu ứng, và màu sắc được áp dụng cho một bản vẽ hoặc hình ảnh động. file ANIMESTYLE cho phép người dùng để chia sẻ phong cách với những người dùng khác và cũng có phong cách truy cập để áp dụng cho một hoạt hình hoặc bản vẽ.

What is a ANIMESTYLE file?

An ANIMESTYLE file is a style document created with Anime Studio, which is a program used to create drawings and animations. It contains one or more styles, which include stroke and fill settings, effects, and colors that are applied to a drawing or animation. ANIMESTYLE files allow users to share styles with other users and also access styles to apply to an animation or drawing.

Phần mềm mở file .ANIMESTYLE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMESTYLE do filegi.com tổng hợp.

  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Debut 12

Chuyển đổi file .ANIMESTYLE

           

File .ANIMESTYLE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *