ANNOT File

? Cách mở file .ANNOT? Những phần mềm mở file .ANNOT và sửa file lỗi. Convert Binary ANNOT file sang định dạng khác.

.ANNOT File Extension

   
File name ANNOT File
File Type Adobe Digital Editions Annotations File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ANNOT là file gì?

ANNOT là Misc Files - Adobe Digital Editions Annotations File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Adobe Digital Editions (ADE), một người đọc ấn bản điện tử; có thể chứa bookmark, nổi bật, và ghi chú văn bản cho một tập tin .epub; thường được tham chiếu bởi một tập tin manifest.xml tương ứng; sử dụng để lưu và tải các chú thích người dùng tạo ra.

What is a ANNOT file?

File created by Adobe Digital Editions (ADE), an ePublication reader; may contain bookmarks, highlights, and text notes for an .EPUB file; commonly referenced by a corresponding manifest.xml file; used for saving and loading user-generated annotations.

Cách mở .ANNOT file

Để mở file .ANNOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANNOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANNOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANNOT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Digital Editions
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ANNOT

File .ANNOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *