HPKG File

? Cách mở file .HPKG? Những phần mềm mở file .HPKG và sửa file lỗi. Convert N/A HPKG file sang định dạng khác.

.HPKG File Extension

   
File name HPKG File
File Type Haiku Package File
Nhà phát triển Haiku
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .HPKG là file gì?

HPKG là Compressed Files - Haiku Package File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Haiku.

Hồ HPKG là một gói phần mềm được sử dụng bởi Haiku, một hệ điều hành máy tính mã nguồn mở. Nó chứa một ứng dụng, trong đó bao gồm các thư viện, các add-on, và các tập tin dữ liệu theo yêu cầu của ứng dụng. file HPKG có thể được tải về và cài đặt bằng HaikuDepot, một hệ thống quản lý gói kèm Haiku.

What is a HPKG file?

An HPKG file is a package used by Haiku, an open source computer operating system. It contains an application, which includes libraries, add-ons, and data files required by the application. HPKG files can be downloaded and installed using HaikuDepot, a package management system included with Haiku.

Cách mở .HPKG file

Để mở file .HPKG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPKG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPKG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPKG do người dùng đóng góp.

  • Haiku
  • Halotea Lite
  • Halotea Lite

Chuyển đổi file .HPKG

File .HPKG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *