AWKW File

? Cách mở file .AWKW? Những phần mềm mở file .AWKW và sửa file lỗi. Convert Text AWKW file sang định dạng khác.

.AWKW File Extension

   
File name AWKW File
File Type Awkwords Word Generator File
Nhà phát triển Awkwords
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AWKW là file gì?

AWKW là Misc Files - Awkwords Word Generator File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Awkwords.

file văn bản được tạo ra bởi Awkwords, một ứng dụng trực tuyến sử dụng để tạo ra một cách ngẫu nhiên từ từ một khuôn mẫu nhất định; chứa các mẫu thế hệ chuỗi mô tả như thế nào lời sẽ được xây dựng; có thể chỉ định các nguyên âm, phụ âm, và nasals; cũng có thể bao gồm cú pháp khác để xây dựng văn bản.

What is a AWKW file?

Text file created by Awkwords, an online application used to randomly generate words from a given pattern; contains string generation patterns that describe how words will be constructed; may specify vowels, consonants, and nasals; may also include other syntax for word construction.

Cách mở .AWKW file

Để mở file .AWKW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AWKW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AWKW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWKW do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .AWKW

File .AWKW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *