AWLIVE File

? Cách mở file .AWLIVE? Những phần mềm mở file .AWLIVE và sửa file lỗi. Convert Binary AWLIVE file sang định dạng khác.

.AWLIVE File Extension

   
File name AWLIVE File
File Type Active Webcam Video File
Nhà phát triển PY Software
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AWLIVE là file gì?

AWLIVE là Video Files - Active Webcam Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PY Software.

Tập tin được sử dụng bởi các chương trình video kích hoạt Webcam; tạo ra như là một tập tin tạm thời hoặc ghi lại để theo dõi webcam local / remote; chứa đoạn phim sống được ghi lại bằng máy ảnh thông qua các phần mềm Webcam tích cực; AWLIVE cũng tương tự như những tập tin video khác .WMV, .AVI, và .MPEG.

What is a AWLIVE file?

File used by the video program Active Webcam; created as a temporary file or recorded for local/remote webcam monitoring; contains live footage recorded by cameras through the Active Webcam software; AWLIVE is similar to these other video files .WMV, .AVI, and .MPEG.

Cách mở .AWLIVE file

Để mở file .AWLIVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AWLIVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AWLIVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AWLIVE do người dùng đóng góp.

  • PY Software Active Webcam
  • PY Software, Active WebCam Video Player
  • PY Software, Active WebCam Video Player

Chuyển đổi file .AWLIVE

File .AWLIVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *