HPL File

? Cách mở file .HPL? Những phần mềm mở file .HPL và sửa file lỗi. Convert N/A HPL file sang định dạng khác.

.HPL File Extension

   
File name HPL File
File Type HP-GL Plotter File
Nhà phát triển Hewlett-Packard
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .HPL là file gì?

HPL là Vector Image Files - HP-GL Plotter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hewlett-Packard.

định dạng hình ảnh vector bao gồm hướng dẫn máy in ghi trong HP-GL (Hewlett-Packard Graphics Language); được sử dụng bởi máy in máy vẽ, mà vẽ hình ảnh sử dụng dòng thay vì dấu chấm.

What is a HPL file?

Vector image format that includes printer instructions written in the HP-GL (Hewlett-Packard Graphics Language); used by plotter printers, which draw images using lines instead of dots.

Cách mở .HPL file

Để mở file .HPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HPL do người dùng đóng góp.

  • vhf interservice Cenon
  • IMSI TurboCAD Pro
  • IMSI TurboCAD Pro
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • Software Companions ViewCompanion Pro
  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • Lemkesoft GraphicConverter

Chuyển đổi file .HPL

File .HPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *